folder Процена утицаја на животну средину - ЗЖС

документ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ОПШТИНА ВРБАС- Изградња и опремање бунара Бп-8,9,10/2,11 и 12 за водоснабдевање општине Врбас
документ Обавештење о поднетом захтеву: ОПШТИНА ВРБАС-изградња и опремање бунара Бп-9 у Врбасу, број 501-28/2019-IV/05
документ Обавештење о поднетом захтеву број 501-27/2019-IV/05
pdf Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину број: 501-23/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину број: 501-24/2019-IV/05
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - 501-23/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - 501-22/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - 501-21/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - 501-20/2019-IV/05
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - резервоар питке воде у С. Селу
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - изградња транспортног цевовода западни крак 1 Врбас-Куцура
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - изградња резервоара у Куцури
pdf Обавештење о донетом решењу о сагласности на студију процене утицаја на животну средину - Број: 501-16/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - број 501-18/2019-IV/05
pdf Обавештење о поднетом захтеву број 501-18/2019-ИВ/05 од 12.6.2019. године
pdf Решење о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-14/2019-IV/05
документ Обавештење о поднетом захтеву за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, број 501-16/2019-IV/05
документ Обавештење о поднетом захтеву број 501-14/2019-IV/06
pdf Решење о потреби процене утицаја на животну средину - број 501-13/2019-IV/05
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу о сагласности на студију процене утицаја на животну средину
документ ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - ЈКП "Комуналац Врбас" из Врбаса
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - „ЕКО-ВЕТ ПЛУС“ дoo из Врбаса
документ Обавештење о поднетом захтеву за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину - "ЛИБЕЛА ПРОДУКТ" доо из Змајева
pdf Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-11/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину
pdf Решење о одбијању жалбе
документ Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта, који је поднео носилац пројекта "ЛИБЕЛА ПРОДУКТ" из Змајева
pdf Решење о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, носиоца пројекта ВИП Мобиле доо из Београда
pdf Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта, који је поднео носилац пројекта VIP MOBILE из Новог Београда
archive Обавештење о донетом решењу и Ршење о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, носиоца пројекта ВИН ФАРМ из Кулпина
archive Обавештење о донетом решењу и решење о потреби процене утицаја на животну средину број 501-21/2018-IV/05
pdf Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину који је поднео носиоц пројекта "Вин Фарм" доо из Кулпина
pdf Oбавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину изградње фарме који је поднео носилац пројекта "Нови традинг" из Змајева
pdf Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта изградње биогасног постројења који је поднео носилац пројекта "Нови Традинг НС огранак биогас" из Змајева
pdf Решење о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта - "НИС" АД из Новог Сада
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину - "НИС" АД из Новог Сада
pdf Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину, 501-18/2018-IV/05 од 14.08.2018. године који је поднео носилац пројекта "НИС" АД из Новог Сада
pdf Решење - "Еко-вет плус" д.о.о. Врбас
pdf Обавештење о донетом решењу за "Еко-вет плус" д.о.о. Врбас
pdf Решење - ЈКП “Комуналац“ Врбас
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - ЈКП “Комуналац“ Врбас
pdf Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - Постројење за спаљивање споредних производа животинског порекла (надстрешница и опрема за спаљивање)
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - "МИРОТИН-ЕНЕРГО"
pdf Oбавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину за носиоца пројекта "АРЕТОЛ" ДОО ИЗ НОВОГ САДА
pdf Обавештење о пријему захтева за одлучивање о процени утицаја на животну средину Пројекта – Изградња биогасног постројења – блок IV
pdf Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – изградња хладњаче за складиштење замрзнутог поврћа (фаза I)
pdf Oбавештење о прилогу о поднетом захтеву за процену утицаја на живону средину пројекта- изградња економског објекта за држање свиња
pdf Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта-изградња економског објекта за држање свиња
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - "МИРОТИН-ЕНЕРГО"
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - "ЛИДЛ СРБИЈА"
pdf Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта- Изградња зграде за трговину на мало-супермаркет
pdf Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта Изградња биогасног постројења
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину изведеног пројекта
pdf Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта - НОВИ ТРАДИНГ“ НС д.о.о. из Змајева
pdf Обавештење о донетом решењу о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта- Изградња два пословно-производна објекта за узгој кока носиља и производњу конзумних јаја, на локацији у атару Равног Села
pdf Обавештење о поднетом захтеву за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину пројекта - Изградња два пословно-производна објекта на постојећој фарми „ВИНФАРМ“
pdf Обавештење о донетом решењу о процени утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта: Станица за снабдевање горивом за сопствене потребе, на локацији у Савином Селу, ПЦ „АГРАР“ из Савиног Села
pdf Обавештење о донетом решењу о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња UMTS/LTE базне станице мобилне телефоније „НСУ246/НСЛ246 ВРБАС-ЊЕГОШЕВА
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - Станица за снабдевање горивом за сопствене потребе, на локацији у Савином Селу, ПЦ „АГРАР“ из Савиног Села
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину - „Винфарм“
pdf Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта-изградња два производно пословног објекта на фарми "Финфарм" намењена за држање кока носиља и производњу конзумних јаја носиоца пројекта "Винфарм" из Кулпина
pdf Обавештење о поднетом захтеву за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину пројекта- изградња базне станице мобилне телефоније носиоца пројекта "Теленор Србија"
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину - „Carnex“
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину - „ЕКО-ВЕТ ПЛУС“ д.о.о. Нови Сад
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину - К.М. „МОНТ“ ДОО Врбас
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - „ЕКО-ВЕТ“ д.о.о
pdf Обавештење о пријему захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину - „Carnex“ doo из Врбаса
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - “Tелеком Србија” а.д.
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - "Телеком Србија" а.д.
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину - "Carnex"
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - “Интергранд” доо
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину - "Carnex"
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - “Tелеком Србија” а.д.
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - „НИС“ а.д.