pdf Таксе за озакоњење објеката

КОРАЦИ О ОЗАКОЊЕЊУ

  1. Евидентирање незаконито изграђеног објекта код грађевинске инспекције
  2. Излазак грађевинске инспекције на терен
  3. Доношење привременог решења о рушењу и покретање поступка озакоњења
  4. Достављање извештаја о затеченом стању са елаборатом геодетских радова
  5. Плаћање таксе за озакоњење
  6. Доношење решења о озакоњењу
  7. Упис права својине

ТАКСЕ ЗА ОЗAКОЊЕЊЕ ПО ОБЈЕКТУ можете преузети кликом на "Преузми".