folder Захтеви - урбанизам

На овој страни можете преузети обрасце захтева Одељења за урбанизам и стамбене послове ОУ Врбас

folder Захтеви у поступку озакоњења објекта
folder Захтеви за издавање одобрења за постављање монтажних објеката
документ Захтев за доношење решења о престанку важења грађ дозволе
документ Захтев за издавање потврде по члану 144. Закона о планирању и изградњи
документ Захтев за издавање допунског решења
документ Захтев за издавање дозволе за уклањање објекта
документ Захтев за доношење решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирање грађ парцеле
документ Захтев за издавање потврде на УТД
документ Захтев за издавање информације о локацији
документ Захтев за давање стручног мишљења о просторним и урбанистичким плановима
документ Захтев издавање потврде уверење, извод из техничке документације